زود

 
کی میای؟
نویسنده : محسن - ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۸
 

بیا کنارم
زیر طاق مهتاب

گاه مشکلات و مشغولیت های ذهنیت آنقدر زیاد می شوند که نمی توانی با خدا هم حتی سخن بگویی. آنوقت تنها فکر می کنی. تنها قدم می زنی. تنها ساعتی را در کرخی مطلق می گذرانی تا دوباره باورت می شود که باید لبخند بزنی. بخندی. و دوباره باور کنی که زندگی یعنی همین. یعنی از آن دنیای پرحادثه ذهن، به دنیای مشغول زندگانی باز گردی. و دوباره در لحظه زندگی کنی