هنرمند

مردی در نمایشگاهی گلدان می فروخت
زنی نزدیک شد و اجناس او را بررسی کرد.
بعضی ها ساده و بدون تزئین بودند اما بعضی هم طرح های ظریفی داشت.
زن قیمت گلدان ها را پرسید و شگفت زده دریافت که قیمت همه آنها یکی است
او پرسید چرا گلدان های نقشدار و گلدانهای ساده یک قیمت هستند
چرا برای گلدانی که وقت و زحمت بیشتری برده است همان پول گلدانهای ساده را می گیرید؟
فروشنده گفت:من هنرمندم ،قیمت گلدانی را که ساخته ام می گیرم
زیبایی رایگان است

/ 0 نظر / 4 بازدید