نحوه تشخیص دادن آدم روانی !

به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانى، از روان ‌پزشک پرسیدم : شما چطور می‌فهمید که یک 
بیمار روانى ، به بسترى شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه ؟! 
روان ‌پزشک گفت: ما این وان حمام را پر از آب می‌کنیم و یک قاشق چایخورى، یک فنجان و 
یک سطل جلوى بیمار می‌گذاریم و از او می‌خواهیم که وان را خالى کند ...
من گفتم: آهان! فهمیدم. آدم عادى باید سطل را بردارد چون بزرگـتر است ! 
روان‌ پزشک گفت: نه! آدم عادى ، این درپوش زیرآب وان را بر می‌دارد. شما می‌خواهید 
تختـتان کنار پنجره باشد؟!!

/ 0 نظر / 7 بازدید