یه اسم اسمی...

اولین جلسه ی کلاس بود، استاد اسامی بچه ها را یکی یکی می خواند،

رسید به اسم «بارانه».

شخص مورد نظر را که پیدا کرد پرسید: چرا بارانه؟

دختر جواب داد: واسه اینکه روز تولدم بارون میومده !

برادر اهل دلی از ته کلاس گفت: خوبه اون روز آفتابی نبوده

/ 0 نظر / 10 بازدید